Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Sơ kết tình hình thực hiện Kết luận số 29

Đã đăng vào 10 Th5, 2019 lúc 14:43

Sáng 10/5, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Trung Việt chủ trì hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng đã đến dự.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của tỉnh chủ yếu đặt mua các loại báo, tạp chí là báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và Báo Cà Mau. Từ năm 2012 đến nay, đã có gần 46.500 tờ/cuốn báo, tạp chí được đặt mua. Hầu hết xã, phường, thị trấn đều có tủ sách pháp luật trưng bày và quản lý các loại sách, báo. Các cơ quan báo chí của tỉnh sử dụng nhiều thông tin trên báo, tạp chí của Đảng để tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân. Đã có 10 tập thể điển hình được tỉnh khen thưởng vì đã thực hiện tốt trong việc mua, đọc, phát hành báo tạp chí của Đảng.

Hội nghị nêu một số khó khăn, hạn chế trong việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, như: Đối tượng đọc báo, tạp chí của Đảng chưa đa dạng; nội dung của các tờ báo Đảng thường mang tính lý luận chính trị, ít bài viết mang tính thực tiễn; Mua báo theo quy định nhưng ít người đọc, khai thác… Từ thực tế này, Hội nghị đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm để việc thực hiện Kết luận số 29 trong thời gian tới đạt nhiều hiệu quả hơn. Trong đó, sẽ tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp trong việc lãnh, chỉ đạo việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở./.

PV: Diễm My

Để lại nhận xét