Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Sở Tư pháp tổ chức đối thoại về thủ tục hành chính

Đã đăng vào 18 Th9, 2019 lúc 15:17

Sáng 18/9, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị Đối thoại trong giải quyết thủ tục hành chính, quy định hiện hành năm 2019. Tham dự hội nghị có 70 đại biểu là đại diện phòng tư pháp các huyện, thành phố, các tổ chức cá nhân có thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực công chứng, chứng thực, công chức hộ tịch – tư pháp tại tỉnh.

9 tháng năm 2019, Sở đã ban hành kế hoạch thủ tục hành chính như kế hoạch năm, kế hoạch tổ chức đối thoại dự kiến sẽ tổ chức 4 đợt trong năm 2019. Sở phối hợp với Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tổ chức tập huấn, áp dụng ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính, trình Chủ tịch UBND tỉnh sắp xếp lại các phòng chuyên môn của sở. Trong 151 thủ tục đã đưa giải quyết tại bộ phận một cửa 140 thủ tục, còn lại là các thủ liên quan đến thanh tra, trợ giúp pháp lý… Thống kê trong 9 tháng qua, mức độ hài lòng với công tác giải quyết thủ tục hành chính của Sở đạt 99%. Đã tiếp nhận gần 4.300 hồ sơ, giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 97,6%. 104 trường hợp giải quyết trễ hạn chiếm khoảng 2,3% và đã xin lỗi theo quy định. Sở thực hiện hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm, ứng dụng giải quyết hồ sơ trực tuyến. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, Sở đã tăng cường chỉ đạo theo dõi thực hiện, kịp thời ban hành các văn bản, công bố đường dây nóng tiếp nhận kiến nghị liên quan đến công tác này.

Liên quan tới lĩnh vực công chứng chứng thực, qua báo cáo có 6 đơn vị gặp khó khăn với 22 vấn đề trong công chứng, chứng thực như các quy định, quá trình giải quyết, thái độ ứng xử. Trước đó, Sở đã tổ chức đối thoại 2 chuyên đề về đấu giá tài sản, lĩnh vực đăng ký hộ tịch. Hoạt động đối thoại nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của Sở Tư pháp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính./.

PV: Trịnh Hải

Để lại nhận xét