Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Sớm triển khai các biện pháp đưa Nghị định 10 vào thực tế

Đã đăng vào 18 Th2, 2020 lúc 9:15

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định 10/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trong đó, ưu tiên tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng lộ trình về thời gian quy định trong Nghị định.

Cụ thể như các nội dung đưa vào quy định, hướng dẫn tại Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; xây dựng hạ tầng và phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh vận tải toàn quốc; xây dựng hạ tầng công nghệ và quy định việc kết nối, chia sẻ, liên thông toàn bộ dữ liệu giám sát hành trình, hình ảnh, ghi, lưu trữ lâu dài từ camera trên xe, đăng kiểm, đào tạo, sát hạch cấp, thu hồi giấy phép lái xe giữa các cơ quan quản lý nhà nước; tiếp tục rà soát để nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, cần ưu tiên ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình, xe buýt; bến xe, trạm dừng nghỉ đường bộ; kết nối, chia sẻ dữ liệu về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình xe với Bộ Công an, Bộ Tài chính để phối hợp quản lý./.

PV: Trịnh Hải

Để lại nhận xét