Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tăng cường công tác tuyên truyền

Đã đăng vào 22 Th1, 2020 lúc 14:22

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cần kết hợp với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác của lực lượng chức năng để tăng cường thực hiện Luật phòng chống tác hại rượu, bia và Nghị định 100 của Chính phủ.

Đồng thời giao Sở Tư pháp – cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông có kế hoạch tuyên truyền đến người dân trong tỉnh nắm được nội dung của các quy định mới. Đồng thời cập nhật triển khai tại Hội nghị triển khai văn bản pháp luật đợt 1 năm 2020.

Ngoài ra, Ủy ban mặt trận Việt Nam tỉnh Cà Mau chỉ đạo các tổ chức thanh viên tuyên truyền phổ biến quy định cho hội viên, thành viên, mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của các quy định trong Luật phòng chống tác hại rượu, bia và tính phòng ngừa, cảnh báo giúp nâng cao nhận thức và làm giảm các hành vi vi phạm an toàn giao thông tại Nghị định 100. Tổ chức cuộc vận động sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng thực hiện Đã uống rượu bia – không lái xe, trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương hành động./.

PV: Trịnh Hải

Để lại nhận xét