Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tập huấn công tác thống kê trong công an nhân dân

Đã đăng vào 12 Th9, 2019 lúc 14:44

Ngày 11/9, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn Thông tư số 14 của Bộ Công an quy định về công tác thống kê trong Công an nhân dân cho 82 đồng chí là cán bộ chiến sỹ phụ trách công tác thống kê của Công an các đơn vị, huyện và thành phố Cà Mau .

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe các báo cáo viên phổ biến, quán triệt triển khai các nội dung cơ bản của Thông tư số 14, đồng thời hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc thống kê số liệu theo các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 14. Thường xuyên rà soát, đối chiếu, cập nhật, bổ sung số liệu đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, phản ánh đúng tình hình an ninh, trật tự và kết quả các mặt công tác Công an tại đơn vị, địa phương. Đây là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của Bộ Công an nhằm thu thập đầy đủ thông tin, phục vụ lãnh đạo nhận định, đánh giá, dự báo tình hình, từ đó đề ra các chủ trương, giải pháp, quyết định chính xác những vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại./.

CTV: Việt Băng

Để lại nhận xét