Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tập huấn điều tra thông tin dân tộc thiểu số

Đã đăng vào 23 Th9, 2019 lúc 15:25

Sáng 23/9, Cục Thống kê tỉnh Cà Mau tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin điều tra thực trạng kinh tế – xã hội 53 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Tham dự lớp tập huấn là các cán bộ, giám sát viên, điều tra viên đến từ các các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày, với các nội dung chính, như: Triển khai kế hoạch điều tra, vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên và tổ trưởng; hướng dẫn hỏi và ghi phiếu trang bìa và xác định nhân khẩu thực tế thường trú; hướng dẫn các phiếu điền thông tin về thành viên hộ, hôn nhân gia đình, hoạt động kinh tế.

Theo kế hoạch, công tác điều tra thu thập thông tin điều tra dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 01/10 – 25/10/2019. Qua đó, thu thập thông tin về dân số, thu nhập, điều kiện nhà ở của dân tộc thiểu số và các điều kiện về kinh tế – xã hội của hộ dân tộc. Đây là thông tin nhằm phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 – 2025./.

PV: Trần Chuyển

Để lại nhận xét