Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

Đã đăng vào 11 Th7, 2018 lúc 18:14

Sáng 11/7, Sở Y tế tổ chức tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện cho các cán bộ y tế làm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nhiễm khuẩn bệnh viện dẫn đến nhiều hậu quả cho người bệnh như: Làm tăng nguy cơ tử vong, kéo dài thời gian nằm viện, tăng việc sử dụng kháng sinh dẫn đến việc kháng kháng sinh, gia tăng mầm bệnh đặc biệt là các bệnh có nguy cơ thành dịch. Hiện nay, 100% Bệnh viện, Trung tâm Y tế có giường bệnh đã thành lập Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn, có mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn tại đơn vị. Tuy nhiên, ở một số đơn vị hoạt động chưa mang hiệu quả. Xác định vai trò quan trọng của công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, ngành Y tế đã đẩy mạnh triển khai hành động về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh, giai đoạn 2017 – 2020. Với mục tiêu, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn, đẩy mạnh công tác giám sát việc tuân thủ các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Đặc biệt là công tác củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực kiểm soát nhiễm khuẩn cho cán bộ làm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn là yếu tố rất quan trọng, nhằm tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm an toàn cho người bệnh và cho nhân viên y tế./.

CTV: Minh Khang

Để lại nhận xét