Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tập huấn Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình

Đã đăng vào 6 Tháng 12, 2017 lúc 11:58

Sáng 06/12, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và tuyên truyền phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 cho gần 200 công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến một số nội dung cơ bản về Luật Bình đẳng giới; chính sách bình đẳng giới ở Việt Nam; các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; nhiệm vụ của tổ chức, gia đình, cá nhân trong thực hiện bình đẳng giới; khắc phục tình trạng phân biệt đối xử và những khoảng cách về giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; nguyên nhân và nguồn gốc các hành vi bạo lực gia đình; những tác động tiêu cực của bạo lực gia đình và bất bình đẳng giới đối với hạnh phúc của mỗi gia đình cũng như tình hình an ninh trật tự trong cộng đồng, trong xã hội./.    


PV: Lâm Như

Để lại nhận xét