Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thẩm định tờ trình dự án thu hồi đất

Đã đăng vào 22 Th11, 2019 lúc 15:02

Sáng 22/11, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau tiếp tục có buổi thẩm định tờ trình về việc ban hành Nghị quyết danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng và dự án bị hủy bỏ năm 2020. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử.

Theo đó, danh mục thu hồi đất trong năm 2020 có 15 dự án nhằm phát triển kinh tế – xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng, với diện tích thu hồi hơn 51 ha. Số tiền dự kiến bồi thường, giải phóng mặt bằng gần 47 tỷ đồng. Trong đó, có 4 dự án thu hồi đất sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh trên diện tích 7,2 ha, với số vốn bồi thường hơn 31 tỷ đồng.

Đối với danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng có 02 dự án với diện tích gần 5,9 ha. Cụ thể, có 01 dự chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp, với diện tích gần 1,9 ha và 01 dự án chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp có diện tích 4 ha.

Riêng danh mục dự án hủy bỏ do quá thời hạn 03 năm không thực hiện có 04 dự án trên diện tích gần 29 ha. Nguyên nhân là do chủ đầu tư có văn bản đề xuất ngưng thực hiện dự án, không thỏa thuận được với người dân, địa điểm thực hiện dự án di dời về nơi khác nên không thể thực hiện theo kế hoạch ban đầu.

Đây là dự thảo Nghị quyết làm cơ sở pháp lý trong việc triển khai thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ các dự án đã được HĐND tỉnh chấp nhận thu hồi. Qua đó, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và lâm nghiệp./.

PV: Trần Chuyển

Để lại nhận xét