Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thẩm định tờ trình hỗ trợ liên kết sản xuất

Đã đăng vào 21 Th11, 2019 lúc 14:50

Tỉnh Cà Mau sẽ có chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Trong kỳ họp thứ 11 sắp tới của HĐND tỉnh sẽ thông qua Tờ trình về dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sáng 21/11, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau đã tổ chức hội nghị thẩm tra Tờ trình này. Dự hội nghị thẩm tra có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử.

Dự thảo Nghị quyết sẽ hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết 100%, với mức tối đa không quá 300 triệu đồng. Trong đó, bao gồm các loại chi phí, như: Tư vấn, nghiên cứu xây dựng hợp đồng liên kết, phương án và lập kế hoạch sản xuất phát triển thị trường. Ngoài ra, còn hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc, trang thiết bị, có tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng/01 dự án.

Đối với xây dựng mô hình khuyến nông sẽ hỗ trợ 100% chi phí mua giống, 50% chi phí thiết bị, 40% chi phí thực hiện ứng dụng công nghệ. Riêng chi phí chứng nhận cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn, cơ sở an toàn dịch bệnh được hỗ trợ 100% chi phí. Quy trình thực hiện theo số lượng mô hình xây dựng trên cơ sở quy mô của dự án.

Dự thảo Nghị quyết nhằm thúc đẩy, xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn, đạt các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Kết nối sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Tập trung hợp tác, liên kết sản xuất các sản phẩm của tỉnh có lợi thế và có khả năng cạnh tranh trên thị trường, như: Tôm, cua, lúa, gỗ…./.

PV: Trần Chuyển

Để lại nhận xét