Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đã đăng vào 6 Tháng 12, 2017 lúc 11:55

Chiều 05/12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp hội đồng thẩm định hồ sơ và đánh giá mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới của 5 xã đã tiến hành thẩm định thực tế gồm: Định Bình (thành phố Cà Mau); Biển Bạch Đông, Tân Lộc (huyện Thới Bình); Tạ An Khương (huyện Đầm Dơi) và Tân Ân Tây (huyện Ngọc Hiển). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử chủ trì cuộc họp.

Qua 7 năm phấn đấu, đến nay 5 xã kể trên đều có sự tiến bộ về kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường học, thiết chế văn hóa; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm, an ninh trật tự ổn định.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của từng xã vẫn có những việc, những nội dung đạt nhưng chưa thật sự bền vững. Có những tiêu chí tại thời điểm thẩm định thực tế còn đang trong quá trình hoàn thiện. Cụ thể: Xã Định Bình có 3 tiêu chí cần quan tâm là trường học, tổ chức sản xuất và hệ thống chính trị. Xã Biển Bạch Đông còn vướng chỉ tiêu tỉ lệ nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và tiêu chí về hệ thống chính trị. Xã Tân Lộc còn 4 tiêu chí cần quan tâm là tổ chức sản xuất, tỷ lệ nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tiêu chí về hệ thống chính trị và chỉ tiêu không có khiếu kiện đông người. Xã Tạ An Khương còn vướng mắc ở tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất và xã Tân Ân Tây cần nâng cao hơn nữa tỉ lệ người dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.
  
Sau khi nghe các thành viên đóng góp ý kiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử đề nghị 5 xã trong thời gian sớm nhất phải khẩn trương hoàn thành các tiêu chí chưa đạt đúng thực chất, để các đơn vị phụ trách tiêu chí đó thẩm định, đánh giá lại, sau đó mới tiến hành bỏ phiếu thông qua./.


PV: Quách Mến

Để lại nhận xét