Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thảo luận tổ đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau trước kỳ họp thứ 9

Đã đăng vào 3 Th7, 2019 lúc 15:59

Sáng 03/7, 3 tổ đại biểu HĐND tỉnh tiến hành thảo luận, góp ý các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh Cà Mau (khóa IX).

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện đã dự thảo luận tại tổ 3. Với tinh thần trách nhiệm cao, đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Trong đó, đại biểu tập trung thảo luận 2 báo cáo chính là: Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ ngân sách 6 tháng cuối năm.

Đối với các báo cáo của cơ quan tư pháp, đại biểu tập trung cho ý kiến kết quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành án, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp trong thời gian tới. Cũng tại phiên thảo luận tổ, đại biểu xem xét, cho ý kiến về các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Trong đó, tập trung về dự thảo Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến sắp xếp trường lớp cần có sự đánh giá sâu hơn, rõ hơn; phân bổ kinh phí cho sự nghiệp giáo dục cần ưu tiên, tính toán tập trung cho những nơi bức thiết trước và cần gắn với giao quyền, giao trách nhiệm cho từng trường, từng đơn vị. Chất lượng khám, chữa bệnh; vấn đề lao động, giải quyết việc làm; chất lượng các công trình giao thông; quy hoạch và trật tự đô thị và ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu cũng được các đại biểu ở các tổ thảo luận sôi nổi./.

PV: Lê Diễm

Để lại nhận xét