Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thống nhất phát sóng truyền hình tương tự trở lại

Đã đăng vào 8 Th2, 2018 lúc 11:20

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa thống nhất cho Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau phát sóng truyền hình tương tự (analog) trở lại song song với sóng truyền hình số mặt đất.

Hiện tại, do Công ty TNHH Truyền hình Phương Nam chưa khắc phục được những vùng lõm, nên Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau đề nghị UBND tỉnh cho phép phát sóng truyền hình tương tự (analog) trở lại song song với sóng truyền hình số mặt đất đến khi nào Công ty TNHH Truyền hình Phương Nam đảm bảo phủ sóng trên địa bàn tỉnh thì tắt sóng tương tự (analog).

Việc phát sóng song song này nhằm đáp ứng kịp thời công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhu cầu giải trí cho người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau, đơn vị truyền dẫn phát sóng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh khẩn trương khắc phục những vùng lõm sóng, sớm dừng phát sóng tương tự./.


PV: Tuyết Anh

Để lại nhận xét