Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thực hiện và quản lý tốt quy hoạch đô thị Năm Căn

Đã đăng vào 12 Th10, 2018 lúc 15:00

Chiều 11/10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Năm Căn lần thứ 15 sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy 9 tháng đầu năm 2018 và thông qua dự thảo báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo Huyện ủy Năm Căn, ước đến cuối nhiệm kỳ có 10/12 chỉ tiêu được thực hiện đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Qua phân tích kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi yêu cầu từ nay đến cuối năm 2018, cũng như đến hết nhiệm kỳ 2015 – 2020, huyện Năm Căn cần tập trung thực hiện tốt 03 vấn đề lớn gồm: Đối với các xã, phải thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất; đối với công tác quản lý đô thị, các ngành, các cấp phải xác định Năm Căn là đô thi động lực, phải thực hiện và quản lý tốt quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện kinh doanh, mua bán cho người dân đô thị; nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là phải tập xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Trong đó, phải đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác, ý thức, trách nhiệm, thực thi công vụ./.

CTV: Văn Tưởng

Để lại nhận xét