Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau họp phiên thường kỳ tháng 9

Đã đăng vào 10 Th9, 2019 lúc 10:30

Sáng 10/9, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá kết quả hoạt động tháng 8, đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 9; rà soát dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp cuối năm 2019) của HĐND tỉnh Cà Mau. Dự phiên họp còn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân.

Trong tháng 8, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, thực thi pháp luật ở địa phương, những vụ việc bức xúc được dư luận xã hội quan tâm; giám sát thường xuyên thông qua việc xem xét các báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng, qua tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri. Trong tháng, Thường trực, các Ban, đại biểu và Văn phòng HĐND tỉnh đã tiếp 39 lượt công dân; nhận 43 đơn thư yêu cầu, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh. Thực hiện 8 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề theo kế hoạch.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng thảo luận các nội dung sẽ trình bày, xem xét tại kỳ họp HĐND sắp tới. Theo dự kiến, Chương trình Kỳ họp thứ Mười (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ thông qua 10 tờ trình và 14 Nghị quyết. Chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 dự kiến sẽ thông qua 27 báo cáo, 18 tờ trình và 23 dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh; đồng thời tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, tranh luận tại nghị trường./.

PV: Lê Diễm

Để lại nhận xét