Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau họp thường kỳ tháng 01

Đã đăng vào 4 Th1, 2019 lúc 13:54

Sáng 04/01, Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2019. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải chủ trì phiên họp. Phiên họp còn có sự tham dự của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải.

Phiên họp thông qua dự kiến chương trình kỳ họp bất thường thứ Tám, HĐND tỉnh khóa IX diễn ra vào ngày 29/3/2019. Chương trình kỳ họp bất thường sẽ bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thông qua 12 Tờ trình của UBND tỉnh, trong đó có các Tờ trình quan trọng như: điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn, giai đoạn 2016 – 2020; phân khai kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019; chính sách ưu đãi, phát triển tiềm năng du lịch đến năm 2030.

Phiên họp còn thảo luận, đóng góp 12 Nghị quyết của HĐND tỉnh dự kiến thông qua tại Chương trình kỳ họp bất thường sắp tới, trong đó có các Nghị quyết đáng chú ý gồm: điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh./.

PV: Trần Chuyển

Để lại nhận xét