Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tiếp xúc cử tri theo chuyên đề

Đã đăng vào 8 Th5, 2019 lúc 14:42

Sáng 08/5, các tổ đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề “Phát huy vai trò của Nhân dân trong việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức” tại thành phố Cà Mau, huyện Thới Bình và Phú Tân.

Đây là lần đầu tiên HĐND tỉnh Cà Mau chọn nội dung này làm chủ đề trọng tâm để tiếp xúc với bà con cử tri trong tỉnh nhằm phát huy vai trò của Nhân dân trong việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Thông qua một số biểu hiện theo quy định của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đối với đảng viên, công chức, viên chức, cử tri thành phố Cà Mau phản ảnh trực tiếp một số cán bộ lãnh đạo phòng, ban của thành phố cũng như lãnh đạo Sở, ngành cấp tỉnh trước tình trạng quan liêu, xa rời quần chúng, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, thiếu trách nhiệm trước khó khăn, bức xúc, đòi hỏi chính đáng của Nhân dân; lợi dụng quyền hạn được giao để tiếp tay cho tham nhũng. Cụ thể là trong công tác giải phóng mặt bằng; giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên sai sót đưa lên công luận, cử tri đề nghị các cấp lãnh đạo phải kết luận rõ ràng trong phạm vi nào đó để thông tin chính thống đối với quần chúng nhân dân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Dương Huỳnh Khải cho rằng: Mặc dù đây là chủ đề khó, mang tính nhạy cảm nhưng HĐND sẽ tổng hợp, ghi nhận để đánh giá tình hình triển khai thực hiện chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và có những kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền nhằm nâng cao hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Tại huyện Thới Bình, cử tri chia sẻ những vấn đề tồn tại ở địa phương, trong đó đáng chú ý là có biểu hiện xa rời dân của một số ngành, đoàn thể, cán bộ từ đó gây khó khăn cho việc triển khai các chủ trương đến địa bàn. Có những biểu hiện của suy thoái, như: Thiếu trách nhiệm, nặng việc riêng, nhẹ việc chung, giải quyết công việc kém hiệu quả, đặc biệt trong giải quyết những vụ việc kéo dài… Bên cạnh đó, cử tri còn quan tâm đến vấn đề như không chấp hành nghiêm các nguyên tắc của Đảng, sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác, né tránh và thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa; làm việc qua loa, kém hiệu quả, thờ ơ vô cảm thiếu trách nhiệm trước khó khăn, bức xúc chính đáng của Nhân dân, của một số cán bộ, đảng viên; Cử tri đặc biệt bức xúc trước tình trạng tham ô, tham nhũng, biểu hiện lợi dụng chức quyền, vụ lợi. Đề án sắp xếp lại trường lớp của tỉnh Cà Mau sau 1 năm triển khai.

Tại huyện Phú Tân, cử tri phản ánh thực trạng cán bộ, đảng viên thực hiện khâu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn ít; Kiến nghị cần có chính sách để nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên được ngang bằng tạo điều kiện an tâm công tác.

Cử tri đóng góp nhiều ý kiến trong công tác nâng cao tỷ lệ người dân học tập và làm theo Bác, đẩy mạnh phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình chính sách gặp khó khăn, hộ nghèo; Phát huy cả hai mặt tài và đức của mỗi cán bộ và đảng viên để phát động Nhân dân làm theo./.

Nhóm PV Thời sự

Để lại nhận xét