Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tổng điều tra dân số và nhà ở phải chính xác, kịp thời

Đã đăng vào 14 Th3, 2019 lúc 14:46

Chiều 13/3, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị trực tuyến với 775 điểm cầu gồm 63 tỉnh, thành phố, quận, huyện về thực hiện tổng điều tra năm 2019, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các công việc chuẩn bị. Phía điểm cầu Cà Mau có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá đây là cuộc tổng điều tra lớn nhất được triển khai từ khi thành lập nước đến nay, quá trình điều tra phải đảm bảo chính xác, kịp thời, an toàn tuyệt đối, không chỉ số lượng mà đảm bảo chất lượng.

Tổng điều tra đã được tổ chức 4 lần trước đây, trong đó gần đây nhất vào 01/4/2009. Tổng điều tra năm 2019 nhằm thực hiện 5 mục đích về thu thập thông tin cơ bản trong toàn quốc để phục vụ nghiên cứu quá trình phát triển của dân số và nhà ở. Đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020, là cơ sở hoạch định chiến lược kinh tế – xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Tổng điều tra sẽ phục vụ công tác giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin dữ liệu tổng hợp quốc gia. Có 10 nội dung điều tra thống kê chính gồm thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, trình độ học vấn chuyên môn kỹ thuật, tình trạng khuyết tật – hôn nhân, mức độ sinh chết phát triển dân số, đăng ký khai sinh ở trẻ em, lao động việc làm, thực trạng nhà ở và điều kiện sinh hoạt cơ bản của dân cư. Quy mô điều tra sẽ tổ chức ở 63 tỉnh, thành phố và 3 bộ có tính đặc thù quốc phòng, công an, ngoại giao. Tổng điều tra dân số và nhà ở trên toàn lãnh thổ sẽ được tiến hành từ 0 giờ ngày 01/4/2019./.

PV: Trịnh Hải

Để lại nhận xét