Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13

Đã đăng vào 23 Th5, 2019 lúc 14:56

Sáng 23/5, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải đến dự.

Tính đến cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 1.038 tổ hợp tác, với gần 16.000 tổ viên. Hoạt động chủ yếu hỗ trợ nhau trong sản xuất, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho tổ viên. Ngoài ra, toàn tỉnh có 190 hợp tác xã, tổng vốn điều lệ hơn 246 tỷ đồng, với hơn 3.200 xã viên và tạo việc làm cho gần 4.000 lao động thường xuyên cùng với lao động thời vụ. Riêng các hợp tác xã ở lĩnh vực nông nghiệp từng bước phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng chỉ đạo sở, ban, ngành tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thấy được việc phát triển hợp tác xã là biện pháp quan trọng, từ đó ưu tiên cho việc phát triển kinh tế tập thể; chỉ đạo thực hiện các chính sách đã được Trung ương ban hành, khuyến khích hình thành nhiều hợp tác xã; hỗ trợ khắc phục khó khăn cho hợp tác xã như: vốn, kỹ thuật… Ngoài ra, đồng chí Phạm Bạch Đằng yêu cầu tăng cường đảm bảo chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm, do đó phải quan tâm thực hiện theo các quy trình công nghệ cao, tiên tiến; quan tâm, chỉ đạo xây dựng liên kết chuỗi trong quy trình sản xuất; đẩy mạnh hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hợp tác xã, tập trung kiện toàn nền kinh tế tập thể từ tỉnh đến cơ sở; quan tâm hỗ trợ cho hợp tác xã có năng lực để xây dựng thương hiệu đảm bảo đủ khả năng phát triển bền vững, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

Hội nghị triển khai mục tiêu phấn đến năm 2025 củng cố 100% hợp tác xã hoạt động theo đúng tính chất, mô hình hợp tác xã kiểu mới; trình độ cán bộ chủ chốt hợp tác xã có ít nhất 20% đại học và 40% trung cấp; hàng năm, tuyên truyền, vận động thành lập mới 18 – 20 hợp tác xã, 80 tổ hợp tác; có 90% hợp tác xã hoạt động có lãi, trong đó 60% hợp tác xã hoạt động khá, giỏi và 40% hợp tác xã hoạt động trung bình./.

PV: Trần Chuyển

Để lại nhận xét