Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017

Đã đăng vào 8 Tháng 2, 2018 lúc 16:14

Sáng 08/02, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, kiêm Trưởng ban Cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. Tại điểm cầu Cà Mau, tham gia hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã có các giải pháp về đổi mới phương thức theo dõi, đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương thông qua Chỉ số cải cách hành chính hàng năm, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Từ đó, tạo nhiều chuyển biến tích cực cả về tổ chức triển khai và kết quả đạt được trên từng lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung theo dõi, phát biểu thảo luận, phân tích những kết quả đã đạt được, làm rõ những hạn chế yếu kém và chỉ ra nguyên nhân hạn chế đó để rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp cụ thể khả thi nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2018.

Năm 2017, đã có 17/19 bộ, cơ quan ngang bộ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; 58/63 tỉnh, thành phố đang cung cấp tổng số 13.830 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm đáng kể so với năm 2016. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất kinh doanh, giấy tờ công dân đã có chuyển biến rõ rệt, góp phần thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân.

Để thực hiện phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” công tác cải cách hành chính đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Do đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ thị của Thủ tướng về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản cải cách hành chính; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế trọng tâm, trọng tâm là hoàn thiện thể chế về quản lý công chức, viên chức, thể chế liên quan đến doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, thẩm quyền giải quyết công việc chặt chẽ gắn với các chính sách tinh giản biên chế./.


PV: Diễm My

Để lại nhận xét