Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2019

Đã đăng vào 15 Th11, 2019 lúc 15:31

Nhằm đánh giá đúng kết quả công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, sáng 15/11, Cụm thi đua 9 huyện, thành phố Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng trong năm 2020.

Năm 2019, công tác Thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng của cụm Thi đua 9 huyện, thành phố không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tiếp hành công tác thi đua khen thưởng, trong đó thực hiện tốt 03 khâu đột phá, nhất là tập trung vào thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật trong thực hiện các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang. Tùy vào điều kiện cụ thể mà lựa chọn phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị và địa phương, qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang các đơn vị hăng hái thi đua, xung kích sáng tạo trên mọi lĩnh vực, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được, các nội dung còn hạn chế trong thực hiện phong trào Thi đua, đồng thời đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng phong trào Thi đua Quyết thắng trong những năm tiếp theo, từ đó đưa phong trào Thi đua thật sự là đòn bẩy thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

CTV: Minh Thật

Để lại nhận xét