Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Đã đăng vào 8 Th5, 2019 lúc 14:41

Với những ưu điểm về thời gian và tính chính xác trong giao dịch, sáng 08/5, Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho các đơn vị, tổ chức có thực hiện giao dịch với Kho bạc.

Đại diện Kho bạc Nhà nước Cà Mau cho biết, khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện gửi hồ sơ và nhận kết quả với kho bạc ngay tại đơn vị. Các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp, gồm: Đăng ký sử dụng bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký; kê khai và giao nhận hồ sơ kiểm soát chi; đăng ký rút tiền mặt với kho bạc. Khi đưa chứng từ lên hệ thống, kế toán có thể nắm rõ bộ hồ sơ đang ở khâu nào, có sai sót gì không và khi có sai sót, ngay lập tức được hệ thống báo trả.

Kho bạc Nhà nước đặt mục tiêu trong năm nay, có 100% thủ tục hành chính, 100% đơn vị có giao dịch với Kho bạc Nhà nước đều tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 4./.

PV: Diễm My

Để lại nhận xét