Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2020

Đã đăng vào 11 Th2, 2020 lúc 8:05

Sáng 10/02, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2020 với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Cà Mau Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Dũng dự hội nghị.

Năm 2020, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do mặt trận chủ trì, phối hợp thực hiện sẽ tiếp tục được quan tâm; Lồng ghép, gắn các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cơ sở, cộng đồng dân cư với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Lập kế hoạch tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11/1930 – 18/11/2020. Về hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, Trung ương sẽ tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” vào ngày 17/10/2020 để mở đầu Tháng cao điểm vì người nghèo.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện công tác phong trào và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp chủ trì thực hiện.

Hội nghị còn thông báo một số văn bản chỉ đạo của Trung ương và 5 chuyên đề: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; Thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

PV: Hà Giang

Để lại nhận xét