Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Đảng

Đã đăng vào 8 Th6, 2019 lúc 10:37

Chiều 07/6, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Đảng. Dự hội nghị có Phó Cục trưởng phụ trách Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền Ngô Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng.

Hội nghị giới thiệu một số nội dung cơ bản các văn bản của Trung ương về triển khai ứng dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Đảng; giới thiệu tổng quan về chữ ký số và hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, Đề-mô quy trình ký số, xác thực một văn bản điện tử.

Ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Đảng nhằm thúc đẩy việc quản lý, xử lý, trao đổi sử dụng văn bản điện tử, góp phần cải cách hành chính trong Đảng, đổi mới phương thức lề lối làm việc theo hướng hiện đại, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng. Đồng thời, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước. Theo kế hoạch của Tỉnh ủy, từ ngày 01/7/2019 chính thức sử dụng chữ ký số tại các cơ quan Đảng giai đoạn 1 gồm: Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; thường trực huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Dân chính Đảng và Trưởng Phòng Hành chính – Lưu trữ; chánh văn phòng các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Dân chính Đảng./.

PV: Trịnh Hải

Để lại nhận xét