Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Trung đoàn Bộ binh 896 diễn tập vòng tổng hợp

Đã đăng vào 6 Th12, 2019 lúc 15:02

Sáng 06/12, Trung đoàn Bộ binh 896 tổ chức diễn tập vòng tổng hợp cấp Đại đội có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ tại Khu đô thị mới Hoàng Tâm, thành phố Cà Mau.

Diễn tập vòng tổng hợp của Trung đoàn Bộ binh 896 được diễn ra với 04 vấn đề huấn luyện, trong từng vấn đề huấn luyện được thể hiện rõ thông qua hành động của chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Các mũi, các hướng, các lực lượng có sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, đảm bảo được yếu tố bí mật, bất ngờ, khi thực hành chiến đấu đảm bảo tiêu diệt nhanh, gọn mục tiêu, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực tổ chức chuẩn bị và điều hành huấn luyện, diễn tập của cán bộ, chỉ huy đơn vị, đồng thời rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, khả năng cơ động chiến đấu của bộ đội, qua đó nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Kết thúc diễn tập, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, Đại tá Trương Dũng Tiến tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 896 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập đề ra./.

CTV: Minh Thật

Để lại nhận xét