Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Đã đăng vào 12 Th2, 2018 lúc 16:29

Sáng 12/02, huyện Đầm Dơi tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. 

Trong đợt này, huyện Đầm Dơi có 6 mẹ được truy tặng danh hiệu cao quý này, nâng tổng số đến nay, địa phương này đã có 319 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; trong đó, có 27 mẹ còn sống. 

Sự cống hiến, hy sinh của các mẹ là tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi là tấm gương cho bao thế hệ học tập, noi theo./.


CTV: Trần Danh 

Để lại nhận xét