Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Ứng kinh phí 03 tỷ đồng hộ đê khẩn cấp

Đã đăng vào 9 Th8, 2019 lúc 14:58

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn hỏa tốc thống nhất chủ trương về việc tạm ứng kinh phí hộ đê khẩn cấp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạm ứng kinh phí 03 tỷ đồng để huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ, vật tư… thực hiện hộ đê khẩn cấp, giảm thiểu tối đa sạt lở trong điều kiện diễn biến hết sức phức tạp của thiên tai trong những ngày qua.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính bố trí nguồn vốn phù hợp cho Chi cục Thủy lợi tạm ứng và hướng dẫn đơn vị sử dụng kinh phí đúng quy định./.

PV: Diễm My

Để lại nhận xét