Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Xây dựng 983 mô hình dân vận khéo

Đã đăng vào 12 Th7, 2019 lúc 9:58

Trong 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân các cấp xây dựng 983 mô hình dân vận khéo, đạt 128% so với kế hoạch; đăng ký giảm nghèo 880 hộ, trong đó có 523 hộ nghèo và 357 hộ cận nghèo; góp quỹ hùn vốn xoay vòng giúp nhau kinh doanh, sản xuất gần 9,2 tỷ đồng. Đó là những điểm nổi bật được báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác nông dân 6 tháng đầu năm 2019 do Hội Nông dân tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 12/7.

Ngoài ra, quỹ hỗ trợ nông dân giải ngân cho 24 dự án, với số tiền 5,7 tỷ đồng cho 360 hộ vay. Riêng các xã, phường, thị trấn vận động số tiền gần 1,6 tỷ đồng hỗ trợ cho hội viên lập nghiệp, sản xuất. Từ quỹ hỗ trợ, Hội Nông dân tỉnh thành lập 41 tổ hợp tác, nâng tổng số tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh lên thành 1.062 tổ, phát triển 199 hợp tác xã, với gần 3.400 thành viên. Song song đó, các cấp hội xây dựng 88 mô hình bảo vệ môi trường, tổ chức cho gần 500 hội viên mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới và hướng dẫn xây dựng 820 lò đốt rác. Đối với việc tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị có gần 95.000 lượt hội viên đăng ký thực hiện và có hơn 72.000 hội viên đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt 92% so với nghị quyết./.

PV: Trần Chuyển

Để lại nhận xét