Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cà Mau tập trung rà soát sắp xếp trường, lớp, giáo viên

Đã đăng vào 12 Th6, 2018 lúc 16:18

Chiều 11/6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chủ trì hội nghị rà soát, sắp xếp trường, lớp, giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn các huyện; lãnh đạo các Huyện ủy; Thành ủy thành phố Cà Mau; các Sở, ngành liên quan, cùng địa diện Phòng Giáo dục & Đào tạo các địa phương.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, cuối năm học 2017 – 2018, trên địa bàn tỉnh có hơn 300 điểm lẻ với trên 400 lớp và hơn 10.200 học sinh bậc giáo dục mần non; bậc học này hiện còn thiếu 868 biên chế. Ở cấp tiểu học có 328 điểm lẻ với gần 1.500 lớp, trên 28.400 học sinh; biên chế còn thiếu 392, trong đó có thừa cục bộ 89 biên chế. Cấp trung học cơ sở có 12 điểm lẻ với 80 lớp, trên 2.300 học sinh; còn thiếu 451 biên chế, trong đó có thừa cục bộ hơn 80 biên chế. Cấp Trung học phổ thông, biên chế còn thiếu 430 so với định mức, trong đó thừa cục bộ 30 biên chế. Hiện toàn tỉnh vẫn còn hơn 1.400 giáo viên hợp đồng trong định biên.

Tình hình thiếu biên chế giáo dục chủ yếu là do việc bố trí hệ thống trường lớp thiếu hợp lý; thành lập quá nhiều trường, điểm trường và chia nhỏ lớp học. Mặc dù thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh việc sắp xếp trường, lớp, giáo viên và xóa dần điểm lẻ nhưng các đơn vị thực hiện quá chậm và kém hiệu quả. Hàng năm kinh phí đầu tư cho sự nghiệp giáo dục đều tăng lên, cụ thể năm 2017 tăng thêm trên 45 tỷ đồng; năm 2018 tăng thêm gần 168 tỷ đồng. Từ việc phải chi trả cho con người như nêu trên dẫn đến không đảm bảo cân đối được nguồn kinh phí để thực hiện mua sắm, sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp. Hàng năm, ngân sách phải bố trí thêm một khoản kinh phí để chi cho việc mua sắm, sửa chữa trường lớp ngoài dự toán.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương cũng trình bày thực trạng, cũng như đề xuất các giải pháp để sắp xếp lại trường, lớp, giáo viên trên địa bàn thời gian tới đạt hiệu quả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: Việc sắp xếp trường, lớp, giáo viên đã được tỉnh chỉ đạo từ nhiều năm trước, nhưng đến nay vẫn chưa có sự chuyển biến tích cực, cho thấy sự thiếu trách nhiệm của các đơn vị có liên quan và chính quyền các địa phương trong công tác quản lý ở lĩnh vực giáo dục. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải đề nghị các đơn vị, địa phương sau hội nghị này, khẩn trương thực hiện việc rà soát, sắp xếp trường, lớp, giáo viên theo phương án đã được UBND tỉnh triển khai trước đó; đồng thời, giao Sở Tài chính phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Cà Mau khẩn trương kiểm tra, rà soát lại nguồn tài chính phân bổ cho sự nghiệp giáo dục mà các Phòng Giáo dục và Đào tạo còn đang giữ để kịp thời phân bổ về cho các trường phục vụ cho việc sửa chữa trường lớp phục vụ năm học mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn có sự phối hợp, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát hơn trong việc thực hiện chủ trương rà soát, sắp xếp trường, lớp, giáo viên; HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh phải xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát việc triển khai chủ trương này tại các địa phương; khối dân vận, mặt trận, các đoàn thể và các cơ quan truyền thông có kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nhận thức đúng về việc thưc hiện chủ trương rà soát, sắp xếp trường, lớp, giáo viên lần này, nhằm thực hiện đạt mục tiêu từ đây đến năm 2021 cơ bản giải quyết việc sắp xếp trường, lớp và giáo viên trên địa bàn tỉnh./.

PV: Quách Mến

Để lại nhận xét