Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo

Đã đăng vào 3 Th10, 2018 lúc 14:47

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành công văn chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo Chỉ thị số 3798 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông quán triệt đến từng cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh về việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa để sử dụng và sử dụng lại lâu bền; hướng dẫn học sinh nghiên cứu sách giáo khoa để thực hiện các hoạt động học và ghi kết quả học tập vào vở; không viết, vẽ vào sách giáo khoa.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên vi phạm quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, khiến cho học sinh phải mua quá nhiều xuất bản phẩm tham khảo nhưng sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí./.

PV: Thuý An

Để lại nhận xét