Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Đảm bảo an toàn kỳ thi THPT quốc gia

Đã đăng vào 14 Th6, 2019 lúc 14:01

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia tỉnh Cà Mau năm 2019 triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ có liên quan để tổ chức kỳ thi THPT quốc gia đảm bảo an toàn, nghiêm túc và thành công.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh Cà Mau năm 2019, nhất là một số điểm mới trong tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

Phối hợp chặt chẽ với các Trường Đại học tham gia tổ chức thi tại địa phương và các đơn vị có liên quan đảm bảo tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, hiệu quả; nhất là việc in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, công bố kết quả thi, lưu trữ hồ sơ và tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THPT cho các thí sinh của tỉnh bảo đảm đúng quy chế, tiến độ và theo quy định. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Cà Mau./.

PV: Diễm My

Để lại nhận xét