Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ, giải pháp sắp xếp trường, lớp, giáo viên

Đã đăng vào 11 Th7, 2018 lúc 12:51

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính; UBND các huyện, thành phố Cà Mau đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sắp xếp trường, lớp, giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau thống nhất lùi thời gian cho Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên do đơn vị tự hợp đồng đến trước ngày 01/9/2018 theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, yêu cầu UBND các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên do các đơn vị tự hợp đồng đúng quy trình, quy định, cũng hoàn thành trước ngày 01/9/2018.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo liên hệ tìm cơ sở đào tạo có đủ năng lực, điều kiện để phối hợp với Truờng Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau tổ chức bồi dưỡng giáo viên chuyên ngành gần để bố trí dạy các môn học còn thiếu hoặc đào tạo lại giáo viên tiểu học, trung học cơ sở để dạy bậc học mầm non. Trên cơ sở kế hoạch sắp xếp trường, lớp, giáo viên của các huyện, thành phố Cà Mau tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định đối với từng trường để làm căn cứ thực hiện./.

PV: Diễm Tươi

Để lại nhận xét