Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Cà Mau

Đã đăng vào 10 Th5, 2019 lúc 14:42

Chiều 09/5, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau xung quanh tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và khắc phục bệnh thành tích toàn ngành.

Báo cáo cho biết, công tác thi đua, khen thưởng được Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau thực hiện có hiệu quả. Riêng bệnh thành tích vẫn còn ở một số cơ sở giáo dục, chẳng hạn như áp đặt tỷ lệ học sinh lên lớp; một số trường chưa đủ điều kiện, nhưng vẫn được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Các phòng chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau kiến nghị bộ điều chỉnh những bất cập từ các văn bản nguồn. Hồ sơ, sổ sách còn nhiều, trong đó viết sáng kiến kinh nghiệm là vấn đề cần xem xét lại, cùng một số vấn đề khác. Đại diện Đoàn công tác ghi nhận và cho biết sẽ báo cáo lên cấp trên xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

CTV: Thông Sắc

Để lại nhận xét