Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2018 – 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020

Đã đăng vào 6 Th8, 2019 lúc 17:02

Sáng 06/8, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2018 – 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2019 – 2020. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Tại điểm cầu Cà Mau có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng.

Năm học 2018 – 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chú trọng hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những nút thắt trong hoạt động đổi mới giáo dục. Từ đây chất lượng giáo dục đào tạo không ngừng được nâng lên. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ em được cải thiện rõ rệt. Việc triển khai chương trình, sách giáo khoa mới được tích cực thực hiện. Tuy nhiên, công tác quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học ở một số địa phương còn chưa phù hợp, chậm hướng dẫn triển khai. Cả nước có hơn 199.000 phòng học, trong đó có hơn 148.000 phòng học kiên cố, gần 46.000 phòng học bán kiên cố, phòng học tạm còn hơn 5.100 phòng; trong đó, Cà Mau hiện đang thiếu 859 phòng học. Cả nước còn 89 xã chưa có trường mầm non độc lập… Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại được đại biểu tập trung thảo luận để tìm giải pháp tháo gỡ trong năm học mới.

Bước sang năm học 2019 – 2020, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu với 5 nhóm giải pháp cơ bản. Trong đó, tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục; Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông; triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên, bảo đảm an toàn trường học… đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo trong tình hình mới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra những hạn chế còn tồn tại cần khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian tới, như: Công tác rà soát, sắp xếp hệ thống trường lớp, giáo viên còn hạn chế, vừa chậm, vừa cơ học. Trong đó, nhiều địa phương chưa quan tâm đến quỹ đất để xây dựng trường học nhất là trường mầm non tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; Tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, nhất là giáo viên mầm non là hạn chế nhất định làm ảnh hưởng đến tính bền vững của ngành giáo dục. Việc sắp xếp mạng lưới trường lớp còn mang tính cơ học. Trong khi lớp chật, trò đông gây không ít khó khăn cho việc dạy và học, cũng như gây tốn kém cho phụ huynh và học sinh. Bên cạnh đó, công tác giáo dục đạo đức, lối sống chưa đúng mức và giáo dục kỹ năng sống chưa nhiều; một bộ phận học sinh sinh viên vi phạm đạo đức thuần phong mỹ tục gây bức xúc trong dư luận; chất lượng đào tạo ngành nhân lực còn thấp so với nhu cầu thực tế…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo trong năm học mới các địa phương phải rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp, nhất là bậc học mầm non; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu trường, thiếu lớp ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; sắp xếp lại hệ thống các trường sư phạm mang tính trọng tâm, trọng điểm với nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; cần tăng cường công tác thanh tra lại các trường đại học. Đặc biệt, phải xem vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho học sinh, sinh viên là trách nhiệm của toàn xã hội. Ngành giáo dục & đào tạo và các địa phương tăng cường thực hiện các nhóm giải pháp để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra trong năm học 2019 – 2020./.

PV: Thuý An

Để lại nhận xét