Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Kiểm tra sắp xếp trường lớp tại xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi

Đã đăng vào 10 Th8, 2018 lúc 11:22

Ngày 09/8, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Cà Mau Ngô Ngọc Khuê cùng đại diện lãnh đạo các ngành liên quan có cuộc kiểm tra việc sắp xếp trường lớp tại xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi.

Năm học 2018 – 2019, các trường học trên địa bàn xã Tạ An Khương ổn định; cơ sở vật chất trường, lớp, đội ngũ giáo viên cũng đảm bảo cho năm học mới. Năm học này, xã Tạ An Khương dự kiến xóa 4 điểm lẻ, gồm: Trường Tiểu học Mương Đường, Mỹ Tân, Kinh Tư và Trường Tiểu học Bồn Bồn, có tổng số 12 phòng học và gần 200 học sinh. Số học sinh này sẽ được chuyển về Trường Tiểu học Mương Điều, Thành Điền và các điểm trường Tiểu học ở thị trấn Đầm Dơi để học.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, họp dân phổ biến chủ trương, mục đích và yêu cầu của việc sắp xếp trường lớp, nên phụ huynh và giáo viên đều đồng tình.

Đoàn kiểm tra biểu dương xã Tạ An Khương trong việc chỉ đạo, thực hiện sắp xếp trường, lớp chuẩn bị cho năm học 2018 – 2019. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra lưu ý lãnh đạo xã, cũng như hiệu trưởng các điểm trường cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có phương án mở rộng, nâng cấp trường học, nhằm tránh tình trạng quá tải. Đặc biệt, có phương án hỗ trợ 10 giáo viên tiểu học chưa sắp xếp ổn định được trong năm học này./.

CTV: Trần Danh

Để lại nhận xét