Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Nâng cao công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong trường học

Đã đăng vào 15 Th2, 2020 lúc 9:13

Tính đến thời điểm này, 100% đơn vị, trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện tiêu độc, khử trùng lần 2 và đã lên kế hoạch vệ sinh, tiêu độc, khử trùng lần 3.

Riêng các đơn vị trường học thuộc khối Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, có 474/490 trường đã thực hiện công tác này, đạt tỉ lệ gần 97%, trong đó, nhiều đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Năm Căn, Trần Văn Thời, Ngọc Hiển đã tiêu độc, khử trùng và vệ sinh trường lớp lần 2, các trường còn lại sẽ tiếp tục thực hiện công tác này trong các ngày tới.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã vận động được 5.000 khẩu trang và chuyển về các đơn vị trường học để cấp phát kịp thời cho học sinh trong tỉnh; thành lập Ban chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, theo dõi và cử cán bộ cắm chốt từng địa bàn; hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà trong các ngày nghỉ, đối với cán bộ, giáo viên vẫn làm việc bình thường để phối hợp có hiệu quả phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường./.

CTV: Thông Sắc

Để lại nhận xét