Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đối thoại về thủ tục hành chính

Đã đăng vào 28 Th9, 2019 lúc 11:50

Chiều 27/9, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, quy định hành chính lần 2 năm 2019.

Cuộc đối thoại tập trung nội dung về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, các đề xuất, kiến nghị nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng trong việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hệ thống văn bản, chứng chỉ; lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh và lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT.

Tại hội nghị, Sở GD&ĐT còn lồng ghép tuyên truyền các chính sách, văn bản mới ban hành có liên quan và các nội dung khác nằm ngoài lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ, lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh và lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT./.

PV: Diễm My

Để lại nhận xét