Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thông tin vui về tuyển dụng đặc cách giáo viên

Đã đăng vào 4 Th12, 2019 lúc 15:04

Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn gởi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tuyển dụng đặc cách cho giáo viên. Đây là thông tin vui cho nhiều giáo viên trong tỉnh Cà Mau có thời gian hợp đồng làm việc trước năm 2015.

Theo đó, đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Thời điểm tuyển dụng đặc cách cho đối tượng vừa nêu, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương thực hiện tuyển dụng đặc cách trước, nếu còn chỉ tiêu biên chế giáo viên thì thực hiện việc thi tuyển hoặc xét tuyển công khai theo quy định của Luật Viên chức. Hiện tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đang tiến hành các công việc cần thiết nhằm thực hiện đúng nội dung Công văn này nhằm tạo điều kiện cho nhiều giáo viên thuộc đối tượng được xem xét sẽ được tuyển dụng đặc cách./.

PV: Nguyễn Đào

Để lại nhận xét