Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tôn trọng Nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, năm 2019

Đã đăng vào 19 Th5, 2019 lúc 13:29

Ngày 17/5, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau tổ chức Tọa đàm Chuyên đề “Đảng viên, công chức, viên chức xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.

Có 13 tham luận và báo cáo, trong đó, có 9 báo cáo nói rõ những ưu điểm được đúc kết từ thực tiễn của các Chi bộ và đơn vị xung quanh chủ đề “Tôn trọng Nhân dân” được trình bày rõ tại hội nghị.

Các tham luận cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù bận rất nhiều công việc, nhưng Người thường xuyên thăm dân, gặp gỡ quần chúng nhân dân, thấu hiểu cuộc sống của dân và học dân. Và chính sự thấu hiểu ấy, đã giúp cho cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Buổi tọa đàm là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực hiệu quả nhằm nhân rộng điển hình và phát huy những ý tưởng hay, giúp ngành Giáo dục của tỉnh phát triển toàn diện trong thời gian tới./.

CTV: Thông Sắc

Để lại nhận xét