Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

93 trường đạt chuẩn quốc gia bị tụt chuẩn

Đã đăng vào 7 Th8, 2018 lúc 12:15

Theo kết quả khảo sát, thống kê, từ năm 2001 đến năm 2017, tỉnh Cà Mau có 259/543 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Số trường đạt chuẩn đến hạn và quá hạn kiểm tra công nhận lại sau 5 năm kể từ ngày quyết định công nhận là 134 trường nhưng qua kiểm tra cho thấy có 93/134 trường tụt chuẩn, chiếm 69,4%. Kết quả trên được báo cáo tại Hội thảo lần 3 (lần cuối) về giám định tình hình trường học các cấp trong tỉnh bị tụt chuẩn quốc gia do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 07/8.

Qua kiểm tra, hầu hết các trường bị tụt chuẩn về cơ sở vật chất, thiết bị trường học. Một số trường không giữ vững tiêu chuẩn về đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên; xã hội hóa. Cá biệt cũng có trường tiểu học bị tụt ở tiêu chuẩn Tổ chức và quản lý nhà trường hoặc về hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục. Cá biệt, có trường tiểu học bị tụt ở tiêu chuẩn Tổ chức và quản lý nhà trường hoặc về hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục. Hơn nữa, trong số trường học bị tụt chuẩn kéo dài đã 10 năm qua hầu như không có trường nào hoặc tiêu chuẩn nào bị tụt được kịp thời củng cố khắc phục, phát triển để được công nhận lại hoặc nâng chuẩn lên mức cao hơn.

Việc tồn tại đến 69,4% số trường bị tụt chuẩn sau khi được công nhận từ năm 2012 trở về trước là một thực tế đáng lo ngại, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tiếp tục đầu tư và phát triển hệ thống trường lớp theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật kiến nghị tỉnh Cà Mau cần ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh; kịp thời đầu tư bổ sung kinh phí hàng năm khắc phục tình trạng xuống cấp, hư hỏng cơ sở vật chất; đồng thời, không công nhận lại đối với các trường đã đến thời hạn mà không giữ được chuẩn, xem xét tình hình cụ thể, thực hiện quy định thu hồi quyết định và bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của các trường này./.

PV: Trịnh Hải

Để lại nhận xét