Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh làm việc tại Cà Mau

Đã đăng vào 18 Th9, 2019 lúc 9:49

Chiều 17/9, Đoàn công tác do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng.

Giai đoạn 2016 – 2018, UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt 31 nhiệm vụ khoa học & công nghệ, qua tổ chức Hội đồng khoa học xét duyệt hồ sơ triển khai được 21 nhiệm vụ. Tổ chức nghiệm thu 46 nhiệm vụ, trên 70% các đề tài, dự án đã nghiệm thu được chuyển giao ứng dụng vào thực tiễn và đời sống có hiệu quả. Những nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai thực hiện luôn bám sát quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, gắn liền với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và thực hiện chương trình trọng điểm cấp quốc gia, cấp tỉnh. Hàng năm, tỉnh cũng triển khai thực hiện chương trình phát triển tài sản sở hữu trí tuệ; ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu thử nghiệm vào sản xuất và đời sống và chương trình ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp; mỗi chương trình xây dựng từ 1-3 dự án. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt Dự án nâng cao năng suất chất lượng, sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 – 2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại diện tỉnh Cà Mau cũng trình bày những khó khăn, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học & công nghệ, đồng thời đề xuất Bộ Khoa học & Công nghệ cùng các Bộ ngành có liên quan ban hành quy định về chính sách triển khai và cơ chế tài chính để ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ sau khi được đánh giá nghiệm thu và chuyển giao ứng dụng vào thực tế; Hỗ trợ địa phương trong các hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; giúp cho tỉnh tạo lập và phát triển thương hiệu của các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của địa phương như: chỉ dẫn địa lý tôm sú, cua Cà Mau; nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận chuối xiêm Cà Mau, gỗ… thông qua các dự án cụ thể; hướng dẫn và thực hiện thí điểm dự án truy xuất nguồn gốc cho một số sản phẩm chủ lực, đồng thời đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, chủ trương thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản tại Cà Mau./.

PV: Quách Mến

Để lại nhận xét