Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Giám định về vấn đề bình đẳng giới tại Cà Mau

Đã đăng vào 24 Th9, 2019 lúc 15:02

Sáng 24/9, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau tổ chức hội thảo lần 3 giám định về vấn đề Bình đẳng giới. Thời gian thực hiện giám định được Liên hiệp hội tiến hành từ khi Luật Bình đẳng giới có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2007 cho đến nay.

Qua hơn 10 năm triển khai Luật Bình đẳng giới, công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức bình đẳng giới cho toàn xã hội. Đặc biệt trong công cuộc đổi mới hiện nay, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ góp phần không nhỏ vào thay đổi nhận thức của phụ nữ theo hướng tiến bộ. Vai trò, vị trí, trách nhiệm của phụ nữ được khẳng định và có sự đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên cũng ghi nhận một số hạn chế như một số cấp ủy, chính quyền còn thiếu kiểm tra, nhắc nhở; Tỉ lệ đảng viên là nam và nữ chênh lệch cao khoảng 40%, có nhiều Đảng bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên nữ; Tình trạng bạo lực gia đình xảy ra thường xuyên; chế tài quy định các hình thức xử lý vi phạm bình đẳng giới còn chung chung.

Bên cạnh hội thảo, hội đồng giám định cũng đã đi khảo sát ở các địa phương và viết báo cáo giám đinh, hội đồng tổng hợp xây dựng báo cáo giám định. Hội thảo lần 3 nhằm tiếp tục trao đổi dự thảo báo cáo chung và một số nội dung có liên quan. Giám định về vấn đề bình đẳng giới ở Cà Mau xoay quanh việc đánh giá về công tác triển khai, quán triệt đến từng cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân, những kết quả đạt được và hạn chế trong thực hiện bình đẳng giới. Đặc biệt rút ra kinh nghiệm, mô hình tiến bộ, từ đó đề xuất chủ trương, giải pháp cần thiết để thực hiện bình đẳng giới ngày càng tốt hơn./.

PV: Trịnh Hải

Để lại nhận xét