Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Giám sát sử dụng kinh phí ứng dụng khoa học

Đã đăng vào 29 Th10, 2019 lúc 14:35

Sáng 29/10, Đoàn công tác HĐND tỉnh Cà Mau do Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau Trần Ngọc Diệp làm Trưởng đoàn đến giám sát về công tác quản lý và sử dụng kinh phí triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ ở huyện Đầm Dơi.

Năm 2018 đến nay, HĐND huyện phân bổ ngân sách ứng dụng khoa học và công nghệ 700 triệu đồng, trong đó kinh phí từ năm 2017 chuyển sang 92 triệu đồng. Chi kinh 754 triệu đồng cho 7 dự án ứng dụng. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, huyện phân bổ ngân sách 700 triệu đồng triển khai cho 3 dự án ứng dụng, cho đến nay đã chi 194 triệu đồng. Dự kiến còn lại trong năm hơn 302 triệu đồng, bao gồm cả nguồn kinh phí học tập thực nghiệm và kinh phí dự phòng thực hiện.

Đoàn công tác đánh giá, việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của huyện đúng quy trình về thanh, quyết toán. Có nhiều dự án lồng ghép triển khai trên địa bàn các xã đang thực hiện xây dựng nông thôn mới, tìm ra được những giải pháp khắc phục những hạn chế về quy trình kỹ thuật trước đây. Tuy nhiên, còn một số dự án chưa có khả năng nghiên cứu sâu về kỹ thuật, công tác nhân rộng mô hình sau nghiệm thu còn chậm, thiếu cơ chế hỗ trợ, vẫn đến dự án mang lại hiệu quả không cao./.

PV: Trần Chuyển

Để lại nhận xét