Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Giám sát sử dụng kinh phí ứng dụng khoa học

Đã đăng vào 30 Th10, 2019 lúc 15:06

Sáng 30/10, Đoàn công tác HĐND tỉnh Cà Mau do Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau Trần Ngọc Diệp làm Trưởng đoàn đến giám sát về công tác quản lý và sử dụng kinh phí triển khai ứng dụng khoa học – công nghệ tại huyện U Minh.

Trong 02 năm 2018 và 2019, huyện U Minh được phân bổ kinh phí triển khai ứng dụng khoa học – công nghệ gần 1 tỷ 320 triệu đồng. Theo đó, trong năm 2018, huyện đã triển khai thực hiện 04 dự án sản xuất như nuôi tôm càng xanh, trồng rau an toàn, nuôi đa con kết hợp. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, huyện cũng đã triển khai 04 dự án sản xuất với tổng vốn gần 1 tỷ 590 triệu đồng, trong đó 420 triệu đồng là từ nguồn vốn khoa học – công nghệ. Đã qua, các dự án khi triển khai được người dân đồng tình ủng hộ, một số dự án như trồng màu kết hợp nuôi cá đồng, trồng rau an toàn trong nhà lưới đang được duy trì và nhân rộng vì hiệu quả thực tế mang lại cho người dân.

Để khắc phục hạn chế về quy mô sản xuất nhỏ lẻ, xây dựng, giá cả đầu ra cho các sản phẩm của dự án, UBND huyện U Minh kiến nghị các đơn vị có liên quan hỗ trợ nguồn vốn nhiều hơn, đồng thời tăng cường hỗ trợ, chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất phù hợp với vùng đất cũng như nhu cầu tiêu thụ của thị trường hiện nay.

Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của địa phương, đồng thời giải đáp một số ý kiến, đề xuất qua đó, để việc triển khai các dự án sử dụng nguồn kinh phí ứng dụng khoa học – công nghệ trên địa bàn huyện trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn./.

PV: Diễm My

Để lại nhận xét