Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Giám sát về công tác quản lý và sử dụng kinh phí triển khai ứng dụng khoa học – công nghệ

Đã đăng vào 1 Th11, 2019 lúc 14:58

Ngày 31/10, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau có buổi giám sát về công tác quản lý và sử dụng kinh phí triển khai ứng dụng khoa học – công nghệ tại thành phố Cà Mau.

Trong năm 2018 và 2019, thành phố Cà Mau được phân bổ kinh phí triển khai ứng dụng khoa học – công nghệ 1,4 tỷ đồng. Trong năm 2018, thành phố đầu tư thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất lúa đạt chuẩn VietGAP tại xã An Xuyên” với diện tích 40ha, có 35 hộ tham gia, năng suất lúa đạt 5,8 tấn/ha/vụ. 6 tháng đầu năm 2019, thành phố đang chuẩn bị các bước để triển khai nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 02 giai đoạn tại xã Hòa Tân, Hòa Thành, Định Bình và phường 6. Mặc dù đạt được một số kết quả, song trong quá trình triển khai dự án vẫn còn gặp một số khó khăn: hệ thống thủy lợi chưa đồng bộ, chất lượng, giá cả sản phẩm nông nghiệp làm ra còn thấp so với thị trường.

UBND thành phố Cà Mau kiến nghị cần tăng thêm nguồn vốn để có thể mở rộng quy mô các dự án, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất, hỗ trợ người dân xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường đầu ra cho các sản phẩm.

Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau ghi nhận những kiến nghị của thành phố Cà Mau đặt ra trong buổi giám sát, qua đó, cũng làm rõ thêm một số vấn đề để việc triển khai nguồn vốn ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất ở thành phố Cà Mau đạt hiệu quản hơn trong thời gian tới./.

PV: Diễm My

Để lại nhận xét