Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Giám sát việc quản lý và sử dụng kinh phí triển khai ứng dụng khoa học – công nghệ

Đã đăng vào 6 Th11, 2019 lúc 15:20

Chiều 05/11, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cùng các đơn vị trực thuộc Sở về công tác quản lý và sử dụng kinh phí triển khai ứng dụng khoa học – công nghệ từ năm 2018 đến tháng 6/2019.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ năm 2018 đến tháng 6/2019, đơn vị được Sở Khoa học và Công nghệ phân bổ kinh phí triển khai ứng dụng Khoa học – Công nghệ là hơn 6 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, đơn vị đã triển khai, thực hiện 2 đề tài, 11 dự án khoa học – công nghệ. Theo đánh giá chung các đề tài, dự án đã góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị trực thuộc Sở cũng làm rõ một số nội dung Đoàn giám sát quan tâm, như: Hiệu quả và việc nhân rộng các đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ trong thực tiễn đồng thời, Đoàn Giám sát cũng gợi ý thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị trực thuộc Sở nên tăng cường việc đặt hàng trên tất cả các lĩnh vực để có nhiều đề tài, dự án, mô hình ứng dụng phù hợp với điều kiện thực tế và thế mạnh của từng nơi nhằm nâng cao thu nhập cho người dân./.

PV: Lê Diễm

Để lại nhận xét