Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Giám sát việc quản lý và sử dụng kinh phí triển khai ứng dụng khoa học – công nghệ

Đã đăng vào 7 Th11, 2019 lúc 9:46

Chiều 06/11, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau đến giám sát Sở Khoa học và Công nghệ về công tác quản lý và sử dụng kinh phí triển khai ứng dụng khoa học – công nghệ.

Trong 2 năm 2018 và 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã xét duyệt 38 đề tài, dự án. Cụ thể, năm 2018, kết quả chi sự nghiệp khoa học công nghệ trên 24 tỷ đồng, đạt hơn 92%. Kết quả chi sự nghiệp khoa học công nghệ 6 tháng đầu năm 2019 là gần 11 tỷ đồng, đạt gần 50% so với dự toán được giao.

Thông qua các đề tài, dự án đã hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình nuôi trồng thuỷ sản với các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao, hỗ trợ ứng dụng quy trình sản xuất giống nông, lâm, thủy sản tiên tiến cho doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản xuất giống.

Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh cùng Sở Khoa học và Công nghệ đã trao đổi các vấn đề làm rõ thêm trong quản lý và sử dụng kinh phí triển khai ứng dụng khoa học – công nghệ tìm giải pháp để việc quản lý sử dụng nguồn vốn này hiệu quả hơn nữa./.

PV: Hà Giang

Để lại nhận xét