Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội thảo thẩm định tình hình thực hiện đầu tư khu đô thị mới

Đã đăng vào 10 Th8, 2018 lúc 11:32

Sáng 10/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau tổ chức hội thảo lần 3 giám định tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tính đến tháng 3/2018, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 38 dự án khu đô thị mới, với tổng quy mô sử dụng đất gần 780 ha (không bao gồm 9 dự án đã thu hồi) được UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho doanh nghiệp đầu tư, chủ yếu tập trung tại thành phố Cà Mau.

Qua kết quả giám định từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư các dự án đến giai đoạn khai thác, kinh doanh, vận hành sản phẩm của dự án, Hội đồng giám đinh nhận thấy, bên cạnh những kết quả đạt được các dự án còn nhiều hạn chế cần được nghiên cứu giải quyết, như: Chất lượng các đồ án quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng thiếu tính bền vững; lượng cung về nhà ở, đất ở tại các dự án khu đô thị mới đang và sẽ vượt lượng cầu về nhà ở, đất ở; thời gian hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư kéo dài nhiều năm, phát sinh chi phí dự án và có thể làm mất cơ hội kinh doanh; tình hình lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng và các hồ sơ pháp lý nói chung của dự án còn nhiều hạn chế, không đầy đủ theo quy định…

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến đối với từng nội dung được giám định. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại biểu, Hội đồng giám định sẽ tổng hợp, chỉnh sửa để hoàn thiện bản báo cáo kết quả giám định, trình UBND tỉnh xem xét để có giải pháp chấn chỉnh các hoạt động liên quan đến đầu tư xây dựng, kinh doanh và quản lý các khu đô thị mới./.

PV: Quách Mến

Để lại nhận xét