Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau tổng kết hoạt động năm 2018

Đã đăng vào 9 Th1, 2019 lúc 15:16

Sáng 09/01, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Năm 2018, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật đã tích cực đẩy mạnh công tác phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện tốt nhiệm vụ của UBND, UBMTTQ tỉnh giao cho. Cụ thể: Tổ chức thành công các hội thảo khoa học như “Nâng cao năng lực giám sát, phản biện và giám định xã hội, “Phát triển tôm siêu thâm canh ở tỉnh Cà Mau – thực trạng và giải pháp”; “Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tỉnh Cà Mau”; thực hiện và hoàn thành sớm công tác phản biện và giám định xã hội, như: Giám định “Tình hình trường học các cấp tụt chuẩn quốc gia”, “Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh”, phản biện “Dự án tu bổ, chỉnh trang, nâng cấp Đền thờ Vua Hùng tại xã Tân Phú, huyện Thới Bình”.

Thảo luận tại hội nghị, nhiều ý kiến của đại biểu nhận định: Năm 2018, Hội đã có nhiều thành công trong công tác hoạt động, luôn nhạy cảm và đi đầu trong các vấn đề mang tính thời sự. Nhiều ý kiến cũng đề xuất cần tập trung phát triển trang thông tin điện tử, tích cực kêu gọi nhiều hơn nữa những sáng kiến, ý tưởng đóng góp từ các hội thành viên, các nhà khoa học, trí thức trong tỉnh, phát triển và khởi động phong trào khởi nghiệp tại địa phương.

Năm 2019, Hội sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chuyên môn, tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức. Cụ thể, sẽ tăng cường chia sẻ, giới thiệu những mô hình tiên tiến về khoa học – công nghệ cho cộng đồng, đánh giá lại kết quả triển khai, ứng dụng khoa học vào sản xuất và đời sống tại tỉnh, tập trung nâng cao chất lượng Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Cà Mau./.

PV: Phạm Thư

Để lại nhận xét