Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019

Đã đăng vào 11 Th1, 2020 lúc 16:06

Chiều 10/01, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ và triển khai nhiệm vụ công tác này năm 2020.

Năm 2019, hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ cấp tỉnh được duyệt thực hiện ở 16 dự án. Cụ thể các dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, chương trình ứng dụng nhân rộng kết quả nghiên cứu thử nghiệm vào sản xuất, đời sống, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới và tái tạo cơ cấu ngành nông nghiệp, sở hữu trí tuệ. Qua đó, xây dựng nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản với các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao, nhân rộng mô hình ứng dụng các giải pháp nâng cao năng suất khai thác thủy sản xa bờ, nâng cao chất lượng sản xuất giống nông nghiệp và công nghệ bảo quản sản phẩm sau thu hoạch đạt hiệu quả. Đã có 4 doanh nghiệp được hỗ trợ thiết kế nhãn hiệu hàng hóa, xây dựng mã số mã vạch, tiêu chuẩn công bố hợp quy.

Năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác ứng dụng tiến bộ và quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ. Ngành cũng tiếp tục đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, như: Chú trọng phối hợp hướng dẫn các địa phương nhân rộng mô hình sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Lĩnh vực công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, áp dụng tiến bộ kĩ thuật đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh. Công nghệ sinh học ứng dụng rộng rãi trong sản xuất./.

PV: Nguyễn Đào

Để lại nhận xét